Energetski samit: Jesmo li spremni za održivo i efikasno snabdijevanje toplotnom energijom sa manjim utjecajem na okoliš i klimu?

U četvrtak, 16.06.2022. održan je online samit pod nazivom Jesmo li spremni za održivo i efikasno snabdijevanje toplotnom energijom sa manjim utjecajem na okoliš i klimu?.

Samit je okupio preko 70 učesnika/ca predstavnika/ca ministarstava, kreatora politika, finansijskih institucija, NVO, proizvođača i distributera opreme za grijanje, investitora te drugih relevantnih interesnih strana iz sektora grijanja.

Kroz tri sesije i panel diskusiju, samit je poslužio kao platforma za predstavljanje strategija, dobrih praksi i inovativnih tehnologija za održivo snabdijevanje toplotnom energijom, te pokretanje konstruktivnog dijaloga o potencijalima i ključnim izazovima sa kojima se Kanton Sarajevo, ali i Bosna i Hercegovina  suočavaju u sektoru grijanja, sa posebnih fokusom na iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

Prva sesija samita bila je posvećena predstavljanju projekta Replace, sa posebnim fokusom na alate, Replace kalulator i Matrice grijanja, te info materijale – priručnike, koji su izrađeni u okviru projekta. Potom su učesnicima predstavljene i aktivnosti Replace kampanje zamjene sistema grijanja koja se aktivno provodi na području Kantona Sarajevo, kao i rezultati koji su do sada ostvareni.

Fokus druge sesije su bile tehnologije sistema grijanja na obnovljive izvore energije gdje su predstavljene toplotne pumpe kao sistem na koji se krajnji korisnici sve češće odlučuju kao opciju u procesu zamjene uz ohrabrujući podatak da broj instaliranih sistema na toplotne pumpe u BiH raste eksponencijalno svake godine. U okviru ove sesije govorili smo i održivom korištenju biomase za potrebe grijanja, budući da šumski resursi predstavljaju važan faktor ekonomskog i društvenog razvoja BiH. S druge strane, BiH ima jako neuređeno tržište biomasom što dovodi do čestih fluktuacija u cijenama te dodatno otežava da se krajnji korisnici odluče na sistem grijanja koji kao energent koristi biomasu.

U okviru treće sesije govorili smo o implementaciji mjera za unapređenje energijske efikasnosti i održivog snabdijevanja toplotnom energijom. Na početku sesije predstavljene su strategije i dobre prakse iz EU i regije koje su prikazane u REPLACE katalogu dobrih praksi. U nastavku sesije predstavljen je i primjer dobre prakse iz regije Tuzlanski Kanton, gdje vlada Kantona svake godine promoviše i finansira mjere energijske efikasnosti i održivog snabdijevanja toplotnom energijom s ciljem poticanja njihovog stanovništva na zamjenu sistema grijanja, a samo u 2022. godini, finansirano je 175 ovakvih projekata.

Na samom kraju samita održane su prezentacije i panel diskusija u kojoj su učešće uzeli najveći stručnjaci iz sektora grijanja na području BiH. Panel diskusija je održana pod nazivom „Izazovi i rješenja u kontekstu upotrebe obnovljivih izvora energije u sektoru grijanja u Bosni i Hercegovini“, a samo neki od zaključaka ove diskusije su:

  • Neophodno je jasno definisati strateški okvir, a potom prilagoditi zakonodavni okvir za njegovu implementaciju, budući  da trenutni propisi ne obuhvataju segment toplotne energije što značajno otežava pripremu i implementaciju projekata koji podrazumijevaju prelazak na upotrebu obnovljivih izvora energije u sektoru grijanja.
  • Mora se dati prostor i stručnim licima iz sektora koji će raditi na pripremi i uređenju zakonodavnog okvira.
  • Finansijski aspekti su preovladavajući za krajnje korisnike u kontekstu donošenja odluke za zamjenu. Neophodno je u narednom periodu povećati investicije i ulaganja sa povoljnijim uslovima kako bi se potakli krajnji korisnici na zamjenu, pogotovo u ovom izazovnom periodu krize na tržištu energenata. To se prije svega odnosi na mjere davanja subvencija, grantova, uspostava finansijskih modela, itd.
  • Potrebno je balansirati različite vrste obnovljivih izvora energije – biomasa, toplotne pumpe, geotermalna energija, itd. Postoji i ogroman potencijal u povećanju energijske efikasnosti.
  • Neophodno je edukovati projektante o novim inovativnim tehnologijama sistema grijanja, budući da se i u novim objektima još uvijek projektuju sistemi grijanja po starom temperaturnom režimu.
Cookie Consent with Real Cookie Banner