Kampanja za ZAMJENU sistema grijanja u Kantonu Sarajevo

U jutarnjem programu televizije Sarajevo (TV SA) imali smo priliku razgovarati o projektu REPLACE i aktivnostima koji se provode u okviru kampanje zamjene starih i neefikasnih sistema grijanja sa alternativama na obnovljive izvore energije.

Gledaoci su upoznati na koji način i oni mogu učestvovati u aktivnostima ZAMJENE i na taj način postati ambasadori pozitivnih promjena te doprinijeti zaštiti okoliša. Samo neke aktivnosti u kojima građani mogu uzeti učešće podrazumijevaju besplatno sprovođenje 6 tehno-ekonomskih studija izvodljivosti za domaćinstva, REPLACE info štandovi na kojima stanovnici Kantona Sarajevo mogu da se informišu o mogućnostima zamjene, dostupnim alternativama na tržištu i da dobiju druge korisne informacije. Građani koji su već zamijenili svoje sisteme grijanja mogu učestvovati u aktivnosti označavanja stambenih objekata koji se griju na 100% obnovljive izvore energije, kao što su pelet, toplotne pumpe itd., a također se mogu prijaviti da budu domaćini u okviru aktivnosti „dani otvorenih kotlovnica“ gdje bi posjetiteljima prenijeli svoje iskustvo vezano za zamjenu i prelazak na korištenje obnovljivih izvora energije. U okviru ove aktivnosti će biti obezbijeđeni pokloni za domaćine.

Razgovarali smo i važnosti zamjene i kako odabrati najbolju opciju gdje je istaknuto da postupak zamjene u stvari može biti dug zbog mnogobrojnih faktora koje treba uzeti u obzir, od zakona u regiji do cijena energenata u zemlji. Šta je za korisnika najbolja opcija, uvijek zavisi od tipa objekta, od potreba za energijom i o mnogim drugim faktorima i uslovima. Sam postupak odabira adekvatnog sistem grijanja značajno može olakšati upotreba alata koji su razvijeni u okviru projekta i potpuno su besplatni za upotrebu: Matrice grijanja i Kalkulator za zamjenu sistema grijanja, koji su dostupni na zvaničnoj stranici projekta.

Cilj projekta REPLACE je prije svega  informisati, savjetovati i omogućiti građanima korištenje materijala i alata koji mogu pomoći pri odabiru adekvantog sistem grijanja, uzimajući u obzir sve važne faktore. Cijeli snimak gostovanja možete pogledati na linku u nastavku: https://www.facebook.com/Enova.d.o.o.Sarajevo/videos/345612310903288/

Cookie Consent with Real Cookie Banner