Objavljeno izvješće D4.1: Matrice grijanja prikazuju preporučene tehnologije grijanja na OIE koje su prihvatljive za različite tipove i kvalitete zgrada

Matrice grijanja u Izvješću D4.1 pružaju početni pregled koji je sustav grijanja zasnovan na obnovljivim (nefosilnim) izvorima energije ili daljinskoj energiji najprikladniji za zgradu. Prikazane matrice prilagođene su regiji s obzirom na strukturne i okolišne uvjete, građevinske standarde i ekonomsku održivost. 

Dvije su verzije matrice grijanja: jedna je za obiteljske kuće, a druga za veće kuće kao što su višeobiteljske kuće ili hoteli, itd. Sustavi grijanja prostora bazirani na energiji iz obnovljivih izvora koriste sunčevu energiju direktno putem solarnih kolektora za pripremu tople vode za potrošnju, a možda i za pomoćno grijanje prostora, a indirektno, u svom obliku kao biomasu za kotlove ili toplotu (voda, zemlja, vazduh) za toplotne pumpe. 

Matrice se temelje na nacrtima austrijske inicijative za zaštitu klime „klimaaktiv“.

Izvješće je dostupno na engleskom jeziku.

Cookie Consent with Real Cookie Banner