Objavljen izvještaj D4.1: Matrice grijanja prikazuju preporučene tehnologije grijanja na OIE koje su prihvatljive za različite tipove i kvalitete zgrada

Matrice grijanja u Izvještaju D4.1 pružaju početni pregled koji je sistem grijanja zasnovan na obnovljivim (nefosilnim) izvorima energije ili dajinskom grijanju,  najprikladniji za zgradu. Prikazane matrice prilagođene su regiji s obzirom na strukturne i okolišne uslove, građevinske standarde i ekonomsku održivost. 

Dvije su verzije matrice grijanja: jedna je za porodične kuće, a druga za veće kuće kao što su višeporodične kuće ili hoteli, itd. Sistemi grijanja prostora bazirani na energiji iz obnovljivih izvora koriste sunčevu energiju direktno putem solarnih kolektora za pripremu tople vode za potrošnju, a možda i za pomoćno grijanje prostora, a indirektno, u svom obliku kao biomasu za kotlove ili toplotu (voda, zemlja, vazduh) za toplotne pumpe. 

Matrice se temelje na nacrtima austrijske inicijative za zaštitu klime „klimaaktiv“.

Izvještaj je dostupan na engleskom jeziku.

Cookie Consent with Real Cookie Banner