Planirate novi HC sistem ili obnovu zgrade? REPLACE primjeri najboljih praksi nude pomoć usmjerenu na praksu – Izvještaj D4.4

Kada planirate zamijeniti stari sistem grijanja ili hlađenja (HC) ili obnoviti zgradu, mogu se pojaviti mnoga pitanja. REPLACE pruža ruku pomoći: sa svojih 38 primjera najboljih praksi, predstavlja projekte koji su uspješno realizirani i koji sada pomažu u uštedi energije, novca i zaštiti klime. 

Projekti koje provode pojedinačna domaćinstva uključuju projekte toplotne izolacije, kao i širok spektar zamjena od grijanja na lože ulje, ugalj ili plin do grijanja klimatski prihvatljivim toplotnim pumpama, peletom ili solarnim pločama. Ko planira zamjenu na širem nivou, inspiraciju i odgovore može pronaći i u REPLACE primjerima najboljih praksi. Uključeni su npr. obnova gradske četvrti, upotreba mobilnog spremnika za grijanje za upravljanje prelaskom na obnovljive izvore energije ili postavljanje mreže na biomasu u seoskom naselju.

Primjeri sažeto prikazuju npr. koju su novu tehnologiju odabrali, ako je bilo poteškoća tokom procesa instalacije ili što je posebno dobro funkcionisalo i kako profitiraju od novog sistema. Tabela na kraju svakog primjera sadrži najvažnije podatke o instaliranom kapacitetu, od početnih ulaganja do dostupnih shema poticaja.

Svih 38 primjera najbolje prakse nalazi se u verziji na engleskom jeziku D4.4 Report.

Za svaku od deset REPLACE ciljnih regija dostupan je izbor prevedenih primjera najbolje prakse.

Cookie Consent with Real Cookie Banner