REPLACE highlight u Španiji: Gdje zamjena starih bojlera štedi još više CO2 i novca – uspješno renoviranje sistema grijanja u Castilla y Leonu, Centralno-sjeverna Španija:

Kako bi zamijenili fosilna goriva obnovljivim izvorima energije, španski REPLACE partneri EREN i Escan promovišu korištenje biomase u zgradama i domovima. A kako bi se na taj način uštedjela posebno velika količina emisije CO2 i podržala Evropa da postane klimatski neutralna do 2050. godine, REPLACE partneri su se fokusirali na posebno isplativ region u Španiji.

Kroz saradnju Radne grupe stvorene u projektu REPLACE, odvija se instalacija ekološki prihvatljivih sistema na biomasu u Kastilji i Leonu u centralnoj i sjevernoj Španiji. Ovdje se sistemi na biomasu uglavnom koriste u zgradama malih sela i srednjih gradova, gdje su potrebe za grijanjem veće od prosječnih nacionalnih parametara zbog dužih zima.

Na taj način, zamjena dizel ili plinskih sistema biomasom značajno smanjuje potrošnju energije, emisije CO2, ali i troškove za korisnike ovih zgrada. Unaprijeđeni sistemi grijanja i tople vode na biomasu u odnosu na zamijenjene stare dizel kotlove ne samo da postižu energijsku, već i ekonomsku, uštedu od 60 % u slučaju peleta, a blizu 80 % u slučaju drvne sječke. S obzirom na trenutnu energijsku krizu i visoke cijene energije uzrokovane ruskim agresorskim ratom u Ukrajini, rokovi povrata su manji/kraći.

Nakon što prođu verifikacioni test, kotlovi i domovi dobijaju oznaku REPLACE 100 % obnovljivo grijanje, koja je prikazana na kotlu i izvan njihovih domova. Ova oznaka ima za cilj da podrži promjenu načina razmišljanja drugih komšija i posjetitelja, kroz bolje razumijevanje stvarnih prednosti zamjene sistema grijanja na fosilna goriva.

Escan podržava EREN u praćenju cjelokupnog procesa i ugrađuje posebne oznake na zgrade i kotlarnice koje zadovoljavaju ciljeve efikasnosti i niskog zagađenja. Posljednje verifikacione posjete bile su usmjerene na dvije instalacije snage 120 kW za grijanje gradske vijećnice i zgrade muzeja u gradu El Tiemblo, kao i instalaciju sa dva kotla od 150 kW za pet zgrada. U Salamanci je oznaka REPLACE 100% obnovljivo grijanje dodijeljena za 2 kotla od 200 kw za domaćinstva u centru grada.

https://escansa.es/en/the-european-project-replace-meets-objectives/ .

Cookie Consent with Real Cookie Banner