REPLACE info štand u Općini Novo Sarajevo uspješno realiziran sa velikom brojem posjetitelja

Tim projekta REPLACE u Kantonu Sarajevo proveo je još jednu aktivnost „informativnih dana“. U periodu od 21. do 25. marta, REPLACE info štand bio je postavljen u prostorijama Općine Novo Sarajevo, čiji su predstavnici aktivni saradnici na projektu i članovi radne grupe.

Projektni štand je posjetilo preko 300 građana općine Novo Sarajevo koji su najveću zainteresiranost pokazali za informacije o sistemima grijanja koji su prihvatljivi za njihov tip objekta putem REPLACE matrice grijanja i „brzi“ proračun potencijalne zamjene sistema grijanja korištenjem REPLACE kalkulatora, a pojedini posjetitelji su odlučili uzeti učešće i u izradi detaljne tehno-ekonomske studije izvodljivosti za zamjenu sistema grijanja.

Članovi projektnog tima su bili dostupni građanima na info štandu svih pet dana s ciljem pružanja direktnih konsultacija i savjetovanja u vezi sa pitanjima vezanim za zamjenu sistema grijanja, alternativama dostupnim na tržištu, prednostima zamjene i mogućim izazovima u skladu sa svim faktorima koji mogu utjecati na zamjenu.

Građani su iskazali veliko zadovoljstvo time što po prvi put imaju priliku da dobiju informacije i stručne savjete o svim pojedinostima vezanim za zamjenu sistema grijanja, problemima sa kojima se trenutno suočavaju i rješenjima kojima mogu, pored vlastitog komfora, doprinijeti i zaštiti okoliša. Korisni savjeti koji su pruženi građanima, pomoći će da donose informirane odluke prilikom izbora novog sistema grijanja kao zamjene za stare i neefikasne sisteme.

Cookie Consent with Real Cookie Banner