REPLACE na prvi pogled – online video

Klimatske promene su jedan od najvažnijih izazova s kojima se danas suočavamo. Istovremeno, ogromna potražnja za energijom u Evropi – naime 50% – proizlazi iz grejanja i hlađenja.

U videu naučite, 

  • koji su izazovi kada je u pitanju zamena sistema grejanja i hlađenja,
  • šta je misija REPLACE-a i u kojim ciljanim regijama je aktivan,
  • kako Vam projekat pomaže da se održivo grejete i hladite,
  • i kako REPLACE može koristiti Vama, Vašem regionu i klimi.

Titlovi se mogu odabrati putem “podešavanja”.

Cookie Consent with Real Cookie Banner