Regijski pregled potreb in načinov razmišljanja potrošnikov, izvajalcev storitev in vlagateljev, ki so vključeni v proces zamenjave ogrevalnega sistema – Poročilo D3.1

Poročilo naslavlja vprašanja kako končni potrošniki oz. gospodinjstva, izvajalci storitev in vlagatelji dojemajo koncept prehoda ogrevalnih in hladilnih sistemov na obnovljive vire, kje pridobijo informacije, kako si z njimi pomagajo ter s katerimi izzivi in ovirami se srečujejo v procesu zamenjave ogrevalnega sistema?

Znotraj partnerskih regij je bilo opravljeno večje število razgovorov, katerih izsledki so zapisani v poročilu D3.1, ki ponuja pregled po regijah. Vsebina poročila predstavlja temelj za pripravo REPLACE kampanj.

Ključne ugotovitve razgovorov kažejo, da porabniki radi nadomestijo kurilno olje z zemeljskim plinom, saj sta načina uporabe zelo podobna in uporabnik nameni manj dodatnega napora za učenje o  načinu delovanju novega sistem. Dodaten izziv pri zamenjavi sistemov za okolju bolj prijazne rešitve, povzročajo tudi nižje cene kurilnega olja in zemeljskega plina v času pandemije Covid-19. Ob razgovorih je bila zaznana želja po izboljšanju celotnega procesa zamenjave ogrevalnega sistema kot tudi zavedanje vpliva na okolje, ki ga imajo stari ogrevalni sistemi. Zavedanje o vplivu na okolje se z vključevanjem mlajših generacij z leti vedno bolj krepi.

Ugotovitve in glavni zaključki ugotovljeni na podlagi razgovorov so prikazani za regije vključene v REPLACE projekt: Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nemčija, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija in Španija.

Poročilo D3.1 je na voljo v angleščini.

Cookie Consent with Real Cookie Banner