Potencial zamenjav naprav znotraj REPLACE regij – statistični popisi in 3 scenariji – Poročilo D3.2

Kako ljudje v regijah REPLACE ogrevajo in hladijo svoje hiše? In kakšen je potencial za podnebju prijazne zamenjave sistemov v prihodnosti?

Na podlagi podatkov, ki so na voljo za izhodiščno leto, je skupina REPLACE razvila tri scenarije, ki opisujejo vpliv projekta REPLACE: Število kotlov in domov, ki stare neučinkovite sisteme nadomeščajo novi – bolj trajnostni sistemi, ki spodbujajo prihranke energije, zmanjšanje emisij CO2 in raven naložb. Zajeti so trije scenariji: brez dodatnih ukrepov (ENG: business as usual), optimistični in pesimistični scenarij. Scenariji v poročilu D3.2 se nanašajo na celoten projekt in deset ciljnih regij od zahodne preko srednje do jugovzhodne Evrope. Have fun with the slot bonanza.

Cookie Consent with Real Cookie Banner