REPLACE Newsletter #2 MK

REPLACE промовира ефикасно греење и ладење во Европа со својот нов Калкулатор преку кој
крајните корисници и професионалци можат да пресметаат одржливи опции за греење. Исто
така, матрицата која беше развиена покажува кои системи за греење на обновливи извори
одговараат на кои типови згради. Дополнително беа креирани два прирачници кои им помагаат
на крајните корисници и професионалците да се префрлат на одржливи технологии за греење.
Сите алатки се прилагодени на десетте проектни региони од Европа.
Темите во билтенот се:
• REPLACE алатките – спремни за користење !
• REPLACE кампањите во целните региони
• REPLACE Енергетските самити
• Новите REPLACE извештаи

Cookie Consent with Real Cookie Banner