REPLACE poudarki; Španija – Z zamenjavo starega kotla do denarnih prihrankov in prihrankov CO2 emisij – uspešna prenova ogrevalnega sistema v Castilla y León, severna Španija

Da bi nadomestili fosilna goriva z obnovljivimi viri energije, REPLACE partnerja iz Španije EREN in Escan spodbujata uporabo biomase v domovih. S tem ukrepom se lahko prihrani veliko emisij CO2 in se hkrati podpre Evropo pri cilju, da postane  podnebne nevtralna do leta 2050.

S sodelovanjem z delovno skupino, ki je bila ustanovljena v okviru projekta REPLACE, poteka namestitev okolju prijaznih sistemov na biomaso v Castilla y León, v severni Španiji. Tukaj se sistemi na biomaso uporabljajo predvsem v stavbah na vasi in srednje velikih mestih, kjer so potrebe po ogrevanju, zaradi daljših zim, večje od povprečja celotne države.

Z zamenjavo dizelskih ali plinskih sistemov z biomasnimi kotli, se tako občutno zmanjša poraba energije, izpusti emisij CO2 in tudi stroški za uporabnike teh stavb. Novi sistemi za ogrevanje in toplo vodo na biomaso, so v primerjavi z zamenjanimi starimi dizelskimi kotli veliko bolj učinkoviti. In sicer kotli na pelete dosegajo 60 % prihranek energije in tudi ekonomske prihranke, pri kotlih na sekance pa je prihranek energije blizu 80 %. Glede na trenutno energetsko krizo, ki je nastala kot posledica ruske vojne v Ukrajini, so vračilne dobe še krajše.

Vgrajeni kotli, ki dosežejo trajnostne cilje prejmejo oznako REPLACE 100 % obnovljiva toplota, ki je nameščena na kotlu in zunaj njihovih domov. Ta oznaka je namenjena za spodbujanje ozaveščenosti koristi trajnostnega načina ogrevanja med prebivalci.

Escan podpira EREN pri izvajanju celotnega procesa in namešča oznake REPLACE 100 % obnovljiva toplota na zgradbe in kotle, ki izpolnjujejo cilje energetske učinkovitosti in nizkega onesnaževanja. Zadnja obiska sta bila namenjena dvema 120 kW napravama za ogrevanje mestne hiše in muzejske stavbe v mestu El Tiemblo ter instalaciji z dvema 150 kW kotloma za ogrevanje petih stavb. V kraju Salamanca je bila podeljena oznaka REPLACE 100% obnovljiva toplota dvema kotloma po 200 kW za gospodinjstva v središču mesta. https://escansa.es/en/the-european-project-replace-meets-objectives/.

Cookie Consent with Real Cookie Banner