Skupa energija čini grijanje zamkom za troškove: besplatni alati pomažu pri zamjeni grijanja

Matrica grijanja pokazuje koji sistemi grijanja su najprikladniji za koje kuće. Kalkulator grijanja određuje godišnje troškove i pomaže u pronalaženju najboljeg rješenja za kuću.

“Cijene energije su u posljednje dvije godine porasle isto koliko i tokom naftne krize 1973. To predstavlja probleme za mnoga domaćinstva, jer je grijanje na naftu, prirodni plin ili ugalj posebno poskupjelo”, kaže Herbert Tretter, koji koordinira EU projekt REPLACE. Da bi se izbjegla “zamka za troškove grijanja”, zamijeniti stare, neefikasne i uglavnom štetne za okoliš i klimu, sisteme grijanja, itekako ima smisla. „Sistemi grijanja koji koriste lož ulje, prirodni gas ili ugalj, ne samo da troše mnogo novca, već su također, među svim dostupnim tehnologijama za grijanja prostora, oni koji najviše štete okolišu i klimi”, nastavlja Tretter. Kako bi se olakšao prelazak na novi sistem grijanja, koji je manje štetan po okoliš i klimu, dva nezavisna, besplatna internetska alata dostupna su na 9 jezika u sklopu EU projekta REPLACE. 

Matrica grijanja

Matrice grijanja pokazuju koji sistemi grijanja su najprikladniji za koje kuće.

Kalkulator grijanja

Kalkulator grijanja pokazuje godišnje troškove i pomaže u pronalaženju najboljeg rješenja za kuću.

Toplotna izolacija i ušteda energije

U principu, prvi korak bi trebao biti toplotna izolacija objekta prije zamjene sistema grijanja. Ovo može uštedjeti otprilike polovinu energije, a time i troškove. Ali manje skupe mjere se također isplate: „Ako se, na primjer, izoluje strop gornjeg sprata, može se uštedjeti oko 15 do 20% energije potrebne za grijanje. Ovu mjeru često može i korisnik sam provesti i isplati se za kratko vrijeme“, kaže stručnjak Herbert Tretter.

Osim toga, razne dobre prakse, kao i savjeti, dostupni su na web stranici REPLACE-a: Na primjer, ako se sobna temperatura snizi samo za 1 stepen, to štedi 6% potrebne energije. ” Ako termostat postavite na 21 stepen umjesto na 24 stepena tokom cijelog perioda grijanja zimi, potrebno vam je 18% manje energije”, objašnjava Tertter.

O REPLACE-u

Glavni cilj REPLACE-a je informisati i motivisati ljude u Evropi da svoje stare i neefikasne sisteme grijanja zamjene alternativama koje ne štete okolišu. To je neophodno kako bi se postigli klimatski ciljevi i Evropa postala neovisna od nafte, uglja i prirodnog gasa. Projekat, koji finansira EU u okviru programa Horizont 2020, sprovodi Austrijska agencija za energiju sa 10 partnera u 9 evropskih regija sa 8 miliona stanovnika do aprila 2023. godine. Jedinstvena karakteristika projekta je pristup uključivanja svih interesnih strana na licu mjesta, poput političara, udruženja stručnjaka, distributera energije, krajnjih korisnika i mnogih drugih, te razvijanja odgovarajućih mjera.

https://replace-project.eu

Cookie Consent with Real Cookie Banner