Ukrepi REPLACE so pripravljeni – konzorcijsko srečanje, april 2021

V aprilu je potekalo konzorcijsko srečanje REPLACE kjer se je pokazalo, da so po fazi intenzivnega dela in priprav pripravljeni trajnostni ukrepi ogrevanja in hlajenja v 10 evropskih regijah!

Primeri najboljših praks so pripravljeni za uporabo, kjer si lahko vsi zainteresirani ogledajo, primere že izvedenih ukrepov na področju ogrevanja in hlajenja na obnovljiv vir energije. Na voljo je tudi tehnični priročnik za končne potrošnike – in tudi za posrednike in vlagatelje -, ki predstavlja npr. prednosti trajnostnih sistemov med katerimi lahko izbirate, in vključuje tudi odgovore na pogosta vprašanja. REPLACE matrika ogrevalnih sistemov in REPLACE- »tvoj kalkulator ogrevalnega sistema« sta skoraj končana. Od julija naprej bodo spletna orodja uporabnikom omogočala, da lahko sami preverijo, kateri trajnostni sistem je najprimernejši za njihovo gradnjo npr. glede prihrankov CO2 in stroškov.

Dokončana orodja omogočajo tudi začetek REPLACE kampanj, ki potekajo v 10 regijah od zahodne preko srednje do jugovzhodne Evrope in bodo potekala do avgusta 2022. Izvajanje kampanj je bilo osrednjega pomena na konzorcijskem sestanku, ki je potekal v aprilu, kjer smo želeli odgovoriti na vprašanja: Katere aktivnosti se trenutno izvajajo in kakšni so izzivi? Katere dejavnosti imajo največji vpliv in kako dobro so končni potrošniki, posredniki in vlagatelji v regijah obveščeni o ukrepih?

Na primer v Sloveniji je že potekal prvi spletni seminar, kjer so energetski svetovalci izvedeli vse o tehničnem priročniku, matrikah ogrevalnih sistemov in drugih orodjih ter predstavlja uporabo toplotnih črpalk. Na Hrvaškem in v Severni Makedoniji so bila ustanovljena informacijska središča, ki prikazujejo namenske prostore za ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov. In v Avstriji trenutno izvajajo aktivnost – zamenjava kotlov na enem mestu, s testno fazo, ki bo potekala poleti 2021. Ukrepi v vseh drugih regijah so se prav tako začeli ali se na podlagi teh pripravljajo skupinske akcije, kot so izvedba daljinskih toplotnih omrežij ali ponudba prireditev odprtih vrat za predstavitev realiziranih trajnostnih ogrevalnih ali hladilnih sistemov.

Izziv, ki ostaja prisoten v vseh regijah, je pandemija COVID-19. Aktualno stanje se hitro spreminja kar lahko vpliva na nadaljnji razvoj kampanje, in posredno vpliva tudi na izvajanje zamenjav sistemov na obnovljivih virov energije. Ampak kljub temu so se aktivnosti REPLACE kampanje že začele odvijati. Aktivnosti so prilagojene razmeram v regijah, ki spodbujajo zamenjave v trajnostne sisteme ogrevanja in hlajenja v Evropi.

Cookie Consent with Real Cookie Banner