Zajedno postižemo više – kolektivne akcije u okviru projekta REPLACE

Kolektivno djelovanje može učiniti toplotnu tranziciju pristupačnijom, postići tehnički efikasnije rezultate i unaprijediti temu okolišno prihvatljivog grijanja i hlađenja. Na projektnom sastanku održanom 6. aprila 2022. godine, REPLACE partneri su predstavili mogućnosti i inicijative koje implementiraju u svojim regijama.

Austrijska energetska agencija pokrenula je u Austriji „one-stop shop“ platformu koja će biti dostupna online u maju, gdje će se nuditi zamjena sistema grijanja u jednom cjelovitom paketu. Zaista jednostavno, od neutralnog proizvoda, nezavisnog besplatnog savjeta, preko uklanjanja starog sistema grijanja do ugradnje i postavljanja novog. Uključena je i kampanja za oslobađanje od nafte i gasa, informativne večeri za krajnje korisnike i finansijska podrška.

ENOVA u Bosni i Hercegovini organizuje zajedničku kupovinu peleta na području općine Ilijaš. Organizaciji akcije prethodit će sastanak predstavnika mjesnih zajednica, lokalnih prodavača peleta i projektnog tima kako bi se dogovorili najbolji uslovi za realizaciju ove akcije.

Planirana je i zajednička nabavka energenata kako u Bugarskoj tako i u Španiji. U Bugarskoj, BSERC organizuje zajedničku kupovinu peleta, čime će se postići bolje cijene za krajnje korisnike. U Španiji, cilj EREN-a i ESCAN-a je da okupe zainteresovane strane koristeći logističke proizvodne centre, čime se omogućavaju povoljnije cijene za male dobavljačke kompanije. Na kraju, i kupci i dobavljači će imati koristi od saradnje.

U Primorsko-goranskoj županiji u Hrvatskoj, EIHP planira kontaktirati potrošače kako bi ih potaknuo da sudjeluju na konkursu za energetsku rekonstrukciju zgrada, koji bi uskoro trebao biti objavljen za ovu regiju. Ako je zainteresirana veća grupa potrošača, EIHP bi također kontaktirao proizvođače peleta i razgovarao s njima o popustu na veću količinu kako bi grupa mogla zajedno kupiti pelet.

U Njemačkoj je fokus na toplotnim mrežama. U ruralnom regionu Gornje Bavarske, zainteresovane strane koje žele da koriste sistem daljinskog grijanja koji je prihvatljiv za okoliš za nekoliko zgrada dobili su savjet na informativnom događaju. U toku implementacije zainteresovani mogu dobiti i podršku, na primjer u određivanju cijene toplotne energije, odabiru oblika kompanije ili savjetovanju o finansiranju.

U Sjevernoj Makedoniji, SDEWES provodi studiju izvodljivosti za postojeće zgrade. Studijom će se procijeniti ekonomska isplativost za grupe stanova koji zajednički kupuju inverterske toplotne pumpe i PV-jeve. Istovremeno, planirano je da grupa djeluje kao energetska zajednica koja interno dijeli električnu energiju.

U Sloveniji, projektni partner Institut Jožef Stefan organizuje zajedničku nabavku opreme za grijanje i hlađenje na obnovljive izvore energije. Zajednička kupovina dio je kampanje postepenog ukidanja lož ulja u kojoj krajnji korisnici treba da saznaju više sistemima grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije. Nakon uspješnog odgovaranja na upitnik, oni tada mogu dobiti vaučer za zamjenu kotla na ulje za toplotnu pumpu. Osim toga, REPLACE rezultati će biti predstavljeni na nacionalnom portalu za „energetsku efikasnost u domaćinstvima“. Glavni alat projekta, REPLACE kalkulator, bit će integriran u nacionalni poziv za subvencije.

Podnose se brojne inicijative, a svi koji žele, dobrodošli su da ih implementiraju kako bi unaprijedili toplotnu tranziciju.

Cookie Consent with Real Cookie Banner