Старт на същинските дейности на REPLACE – среща на консорциума през април 2021 г.

Срещата на консорциума по REPLACE през април показа, че интензивната подготвителна работа е завършила и вече може да се даде старт на дейностите за устойчиво отопление и охлаждане в 10 европейски региона!

Събрани, описани и готови за използване Примери за най-добри практики представят на заинтересованите страни какви решения по отношение на отоплението и охлаждането от ВИ вече са приложени успешно от домакинства в целевите региони.

Описание на технологиите за отопление и охлаждане с ВИ също е на разположение на крайните потребители, а специално Ръководство разяснява на специалистите предимствата на устойчивите системи, преглежда предлаганите на пазара системи за отопление и охлаждане на ВИ и дава отговори на често задавани въпроси. Всеки момент ще бъдат готови и матриците на отоплението, както и калкулаторът на REPLACE. От юли нататък хората ще могат да се „консултират“ с онлайн инструментите за това, коя устойчива система е най-подходяща за тяхната сграда, какви икономии на емисии на СО2 могат да очакват и какви разходи включва подмяната на отоплението. 

Завършването на тези инструменти дава възможност за започване на кампаниите на REPLACE, които ще се провеждат в 10 региона от Западна, Централна и Югоизточна Европа до август 2022 г. Ето защо и изпълнението на кампаниите беше сред основните акценти на срещата на консорциума през април. Партньорите обсъдиха текущите дейности и основните предизвикателствата пред изпълнението им; отличиха тези с най-голямо въздействие и разказаха как са подходили към информирането на крайните потребители, посредниците и инвеститорите в регионите.

В Словения например вече бе проведен първият уебинар, който запозна енергийните консултанти с техническия наръчник, матриците на отоплението и останалите инструменти, и представи използването на термопомпи. В Хърватия и Северна Македония са създадени информационни центрове за отопление и охлаждане от възобновяеми източници. В Австрия пък в момента се въвежда обслужване на едно гише за подмяна на котли, като тестовата фаза ще се проведе през лятото на 2021 г. Във всички останали региони също са започнали или се подготвят разнообразни дейности, като например подкрепа за използването на мобилни контейнери за отопление, подпомагане на колективни действия за изграждане на топлофикационни мрежи или провеждане на събития на открито за представяне на реализирани устойчиви системи за отопление или охлаждане. 

Предизвикателство пред всички региони и продължаващата пандемия на COVID-19. И въпреки че тя може да затрудни кампаниите “лице в лице” в зависимост от регионалната ситуация или да окаже влияние върху инвестициите в системи за възобновяема енергия, дейностите по REPLACE се адаптират към съответната ситуация, така че да се насърчи устойчивото отопление и охлаждане в Европа.

Cookie Consent with Real Cookie Banner