REPLACE тласка напред устойчивото отопление и охлаждане – скоро ще излезем с конкретни практически решения

Кризата с COVID-19 затрудни живия контакт, особено международните срещи, но това не попречи на дейностите по проекта REPLACE да напреднат. Виртуалната среща на консорциума по проекта на 16 септември 2020 г. потвърди, че съвсем скоро ще бъдат готови някои от инструментите в помощ на практическите дейности по смяната на отоплителните системи на потребителите, посредниците и инвеститорите:

  • Какво е отношението на крайните потребители, посредниците и инвеститорите към възобновяемото отопление и охлаждане? Какви информационни източници използват? Какви пречки, затруднения и нужди срещат по отношение на замяната на неефективните системи с ефективни системи? Във всички участващи региони бяха проведени множество интервюта. Резултатите от тях са обобщени в доклади, които ще бъдат на разположение след октомври 2020 г. и ще залегнат в основата на кампаниите на REPLACE.
  • Матрици за оценка ще насочват по ясен и управляем начин какви системи за отопление и охлаждане са най-подходящи за конкретни типове сгради. В момента матриците се адаптират на регионално ниво, съгласно конкретните екологични и икономически аспекти. Този инструмент ще бъде на разположение през ноември 2020 г.
  • Напредва разработването и на калкулатора на REPLACE. Предстои да излезе първата версия, която ще изчислява конкретни проекти за подмяна на отоплителните системи след януари 2021 г., съобразена с националните особености на страните – партньори.
  • Добри са новините за всички, които търсят работещ преглед на технологиите за отопление и охлаждане: разработват се три ръководства за крайните потребители, посредниците и инвеститорите, които ще бъдат завършени и преведени до февруари 2021 г.
  • Вероятно ще поискате да узнаете какви устойчиви системи за отопление и охлаждане вече функционират? Екипът по REPLACE се срещна с представители от бранша в регионите, включени в проекта, събраха информация и илюстративен материал, които ще бъдат оформени в доклади с най-добри примери от практиката. Очаква се те да бъдат публикувани през февруари 2021 г.
  • REPLACE предлага обучение на посредници и инвеститори в 6 държави: Босна и Херцеговина, България, Северна Македония, Словения, Сърбия и Хърватия. В момента се съставят материалите за обучението, които ще бъдат готови през февруари 2021 г.
  • По време на първите срещи на местните работни групи бяха набелязани подходящи кампании за подмяна, бяха събрани мнения относно различни технологии, бяха обсъдени нуждите, като например намаляване на енергийната бедност или повишаване честотата на обновяване. Обща тема за следващите срещи ще бъде обсъждането и определянето на регионалния пазарен потенциал за устойчиви решения.
  • Повече информация за дейностите на REPLACE ще бъде налична през януари 2021 г., когато ще разпространим първия информационен бюлетин (срещу абониране). В специален видеоклип ще разкажем за проблемите и решенията пред устойчивото отопление и охлаждане.

Cookie Consent with Real Cookie Banner