REPLACE highlight u Sjevernoj Makedoniji: Kupovina sistema grijanja za višestambenu zgradu? SDEWES je razvio tehno-ekonomsku studiju za Sjevernu Makedoniju:

Ako razmišljate o kupovini sistema grijanja na obnovljive izvore ne samo za vlastitu kuću, već i za višestambenu zgradu, proces je lakši ako unaprijed procijenite isplati li se kupovina. REPLACE partner SDEWES je razvio tehno-ekonomsku studiju za reprezentativnu zgradu u KaGoP regiji koja je pokazala obećavajuće rezultate.

Studijom je procijenjena ekonomska izvodljivost inverterskih toplotnih pumpi (toplotne pumpe vazduh-vazduh) i fotonaponskih sistema, te dijeljenja energije u višestambenoj zgradi. Analiza pruža analitičku, tehno-ekonomsku procjenu u vezi sa dekarbonizacijom grijanja stambenih objekata korištenjem zajedničke, kolektivno proizvedene čiste električne energije iz fotonaponskih sistema. Ovo je vrijedna prilika za povezivanje energijskog sektora u lokalnom kontekstu. Za analiziranu zgradu sa sedam domaćinstava utvrđeno je da će smanjiti račune za struju, smanjiti potražnju za energijom i vratiti uloženo u relativno kratkom roku.

Na osnovu realističnog 3D simulacionog modela zgrade, korištenjem softvera PVSol i alata REPLACE kalkulator grijanja, koji je razvio SDEWES-Skopje, rezultati su pokazali da kada se koriste toplotne pumpe umjesto otpornog grijanja, primarna potražnja za električnom energijom za grijanje zgrada smanjena je za oko 3 puta, dok je ukupna potražnja za električnom energijom, s obzirom na drugu potrošnju energije kao što su osvjetljenje, kuhanje, grijanje vode itd., smanjena za oko 34 %. Povrh toga, električna energija koja se uzima iz mreže dodatno se smanjuje za 16-26 % ako se na krov zgrade doda zajednički PV, ovisno o veličini fotonaponskog generatora.

Cookie Consent with Real Cookie Banner