REPLACE highlight u Sloveniji: Holistička energijska obnova u skladu sa REPLACE – porodica iz Ljubljane, Slovenija ne treba da brine o svom računu za struju

Jedan od primera REPLACE modela najbolje prakse u Sloveniji je holistička energijska obnova kuće, u nizu, porodice Županič u Ljubljani. Kako je predviđeno u projektu REPLACE, porodica je ugradila klimatski prihvatljiv sistem grijanja, a istovremeno je smanjila potrošnju energije kroz mjere renoviranja. Kuća se nalazi u gusto naseljenom području u Ljubljani. I prije samog izvođenja radova, investitor je prošao sve potrebne korake opisane u priručnicima REPLACEa.

Porodica je posjetila energijski savjetodavni ured, gdje su dobili inicijalne informacije o tome kako pristupiti projektu renoviranja, o najboljim opcijama u pogledu sistema grijanja i o dobijanju subvencije. Prilikom izrade projekta koristili su kalkulator REPLACE sistema grijanja uz pomoć stručnjaka iz JSI. I iako su već imali priključak na plinsku mrežu grijanja, na osnovu rezultata kalkulatora i podrške stručnjaka JSI-a, konačno su odlučili da investiraju u sisteme grijanja na bazi obnovljivih izvora energije. Proces izrade projekta sa arhitektom i inženjerima odvijao se od septembra 2020. do maja 2021. godine, dok je renoviranje počelo mesec dana kasnije i završeno u avgustu 2022. godine.

Sveobuhvatna energijska obnova uključila je širok spektar sprovedenih mjera, koje su se kretale od energijske obnove toplotnog omotača zgrade, preko ugradnje energijski efikasnijih prozora i ulaznih vrata, ugradnje centralnog ventilacionog sistema sa oporavkom otpadne toplote do ugradnje toplotna pumpe vazduh-voda. Uz novi sistem grijanja ugrađeno je i podno grijanje sa niskotemperaturnim sistemom distribucije. Novi način grijanja zamijenio je stari kotao na lož ulje, koji je koristio radijatorsko grijanje sa visokotemperaturnim režimom grijanja (temperatura vode na ulazu i izlazu 70/50 °C).

Porodica se već uselila i uživa u toplotnom komforu koji pruža njihova energijski efikasna kuća. Toplotna pumpa trenutno radi za potrebe pripreme potrošne tople vode, jer do sada još nije bilo potrebe za grijanjem zgrade. U trenutnoj energijskoj krizi kada cijene plina i drugih energenata stalno rastu, budućnost je neizvjesna za veliki dio fonda za zgradarstvo. Upotreba toplotne pumpe kao obnovljivog sistema grijanja garantuje zadovoljavajući toplotni komfor po niskoj ceni i rasterećuje porodicu Županič od preduzimanja bilo kakvih mera kako bi izbegli visoke račune za energiju.

Cookie Consent with Real Cookie Banner