REPLACE praktična orodja bodo kmalu nared.

Čeprav COVID- 19 sestanke otežuje zlasti na mednarodni ravni, dela na projektu H2020 REPLACE potekajo skoraj nemoteno. Spletno srečanje konzorcija 16. septembra 2020 to še dodatno potrjuje. Številna uporabniška orodja za podporo končnim porabnikom, posrednikom in vlagateljem pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti, bodo pripravljeni v naslednjih mesecih:

  • Raziskali smo kako je ogrevanje in hlajenje na obnovljive vire energije zaznano v očeh končnih porabnikov, posrednikov in vlagateljev? Na katere vire informacij se praviloma zanašajo? In s kakšnimi ovirami, izzivi in potrebami se srečujejo ob zamenjavi neučinkovitih sistemov z okolju prijaznejšim sistemom za ogrevanje? V vseh partnerskih regijah so bili opravljeni številni razgovori, katerih sporočila bodo predstavljena v poročilu (dostopna od oktobra 2020 dalje) in bodo služila kot osnova pri pripravi REPLACE kampanj.
  • Za oceno zamenjav sistemov v okviru projekta REPLACE so izdelane matrike, ki na jasen način vodijo med različicami sistemov ogrevanja in hlajenja, ki najbolje ustrezajo opredeljenim parametrom (kakovost in tip stavbe). V pripravi so regionalne prilagoditve matrike, vključno z okoljskimi in ekonomskimi vidiki. Orodje bo na voljo od novembra 2020 dalje.
  • V izdelavi je tudi spletno orodje »REPLACE – Tvoj kalkulator ogrevalnega sistema« s katerim boste lahko sami ovrednotili zamenjavo sistema za ogrevanje in hlajenje. Prva različica kalkulatorja, ki bo vključevala posebnosti posamezne partnerske države, bo pripravljena po januarju 2021 dalje.
  • Pripravlja se tudi pregled s koristnimi informacijami o tehnologijah za ogrevanje in hlajenje. Vsebine v treh priročnikih bodo primerne tako za porabnike kot za investitorje in bodo na voljo po februarju 2021.
  • Prav tako je Replace ekipa opravila pogovore s strokovnjaki znotraj posamezne partnerske regije na področju že izvedenih trajnostnih ogrevalnih in hladilnih sistemov. Zbrane informacije, primerov dobrih praks, bodo na voljo v ilustrativnem gradivu, od februarja 2020 dalje.
  • V okviru projekta REPLACE so načrtovani tudi seminarji za posrednike in vlagatelje v šestih projektnih državah: Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Hrvaški, Severni Makedoniji, Srbiji in Sloveniji. Gradivo za usposabljanje se razvija in bo dostopno od februarja 2021 dalje.
  • Ob začetku delovanja lokalnih delovnih skupin so bile opredeljene ustrezne kampanje za zamenjavo starega sistema za ogrevanje in hlajenje. Zbrane so bile tudi povratne informacije o tehnologijah, potrebah porabnikov, energetski revščini in izzivih, s katerimi se soočajo obrtniki pri zamenjavah starih sistemov za ogrevanje in hlajenje. V nadaljnjih korakih sledi obravnava regionalnih tržnih potencialov za trajnostne rešitve znotraj posamezne lokalne delovne skupine.
  • Več informacij o REPLACE aktivnostih bo na voljo od januarja 2021 dalje: Prve spletne novice o poteku projekta bodo objavljene januarja 2021 (prijava na spletne novice). Izdelan bo tudi video, kjer bo prikazan pregled izzivov in rešitev na področju trajnostnega ogrevanja in hlajenja.
Cookie Consent with Real Cookie Banner