Прв REPLACE вебинар

На 15-ти јуни 2021 како дел од кампањите на проектот REPLACE се организираше првиот од трите вебинари на тема: Преглед на одржливи технологии и примери за добри практики за замена на системи за греење и ладење. Вебинарот се реализираше преку ZOOM платформата на кој присуствуваа околу 20 учесници, меѓу кои претставници од општините, локалната работна група, невладините организации, агенцијата за енергетика, приватни компании во областа на инженерство, планирање и животна средина.

Continue reading “Прв REPLACE вебинар”

Отварање на Информативен центар

На 18-ти мај 2021 како дел од кампањите на проектот REPLACE во функција ставен e информативниот центар во општината Ѓорче Петров, дел од КАГоП регион. SDEWES-Скопје во соработка со претставници од секторот за енергетска ефикасност во општината го ставија на располагање ова информативно катче за сите заинтересирани граѓани за замена на постојниот систем за греење и ладење со нови еколошки алтернативи.

Continue reading “Отварање на Информативен центар”

Енергетски Самит

На 17.5.2021, македонската секција за Меѓународниот центар за енергетски, водни и околински системи (SDEWES-Skopje)во соработка со Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС) го организираа Енергетскиот самит преку ZOOMплатформата. Настанот беше проследен од 48 чинители, претставници од општините низ целата држава, од невладиниот сектор, експерти итн. Низ размена на знаења и дијалог меѓу клучни чинители, целта на Енергетскиот самит беше да го поттикне развојот на политичка волја за делување во насока на Европскиот зелен договор преку имплементација на нови проекти за одржливо греење и ладење.

Continue reading “Енергетски Самит”

Планирате да поставите нов систем на обновливи извори на енергија или обнова на куќа или зграда? Примерите за најдобри практики на REPLACE ќе ви помогнат во замената на системот – Извештај D4.4

Кога планирате замена на стар систем за греење или ладење обнова на куќа или зграда, може да се појават многу прашања. REPLACE нуди помош: со своите 38 примери за најдобри практики, документот презентира проекти кои се успешно реализирани и кои сега помагаат да се заштеди енергија, пари и да се зачува климата.

Continue reading “Планирате да поставите нов систем на обновливи извори на енергија или обнова на куќа или зграда? Примерите за најдобри практики на REPLACE ќе ви помогнат во замената на системот – Извештај D4.4”

Потенцијал за замена во регионите на проектот REPLACE – статистички инвентар и 3 сценарија – Извештај D3.2

Како луѓето во регионите на проектот REPLACE ги загреваат и ладат своите домови денес? И, каков потенцијал за климатски прифатливи замени на системи за греење постои во иднина? Врз основа на достапните податоци за основната година, тимот на REPLACE разви три сценарија што го опишуваат влијанието на проектот REPLACE со вклучено намалување на емисии и ниво на инвестиции во бројот на котли и домови кои ги заменуваат старите неефикасни системи со нови одржливи, како и заштеда на енергија и јаглерод диоксид.  

Трите сценарија опфаќаат ‘business as usual’, оптимистичко и песимистичко REPLACE сценарио. Сценаријата во извештајот D3.2 се однесуваат на целокупниот проект, како и на десетте целни региони од Западна, Централна и Југоисточна Европа.

REPLACE Билтен

Ни претставува задоволство да Ве информираме за REPLACE – проект кој е целосно посветен на ефикасно греење и ладење. Во весникот може да дознаете зошто е клучно да се заменат неефикасните системи со одржливи алтернативи и како нашиот проект финансиран од ЕУ ги поддржува крајните потрошувачи, посредниците и инвеститорите да го сторат тоа.

REPLACE на прв поглед – видеото е веќе достапно

Климатските промени се еден од најважните предизвици со кои се соочуваме денес. Истовремено постои огромна побарувачка на енергија во Европа – имено 50% произлегува од потребите за греење и ладење.

Од видеото може да научите:

  • кои се предизвиците при замена на системите за греење и ладење,
  • каква е мисијата на REPLACE и во кои целни региони проектот е активен,
  • како проектот Ви помага одржливо да се загревате и ладите,
  • и како Вие, Вашиот регион и климата може да имаат корист од REPLACE.

Преводот може да се избере преку „Settings“.

Трет состанок на конзорциумот на REPLACE – благодарност до Советодавниот одбор

Третиот состанок на конзорциумот на REPLACE се одржа на 9-ти и 10-ти декември 2020 година. Иако планиран да се одржи во Загреб, конзорциумот повторно се состана виртуелно, презентирајќи ги и дискутирајќи за активностите во 2021 година, како што е Калкулаторот на системи за греење, прирачници ориентирани кон практиките за потрошувачи, посредници и инвеститори, како и примери за најдобри практики од 9 земји.

Continue reading “Трет состанок на конзорциумот на REPLACE – благодарност до Советодавниот одбор”

Објавен е извештајот D4.1: Матриците за греење ги прикажуваат препорачаните технологии за греење на ОИЕ во различни типови на објекти

Матриците за греење во Извештајот D4.1 даваат првичен преглед кој систем за греење со обновливи извори на енергија или централно греење е најсоодветен за објектите. Презентираните матрици беа прилагодени на локалните услови во однос на структурните и еколошките услови, градежните стандарди и економската одржливост.

Continue reading “Објавен е извештајот D4.1: Матриците за греење ги прикажуваат препорачаните технологии за греење на ОИЕ во различни типови на објекти”

Инвентар на размислувањата и потребите на сите релевантни чинители во целните региони – Извештај D3.1

Како крајните потрошувачи, посредниците и инвеститорите го доживуваат обновливото греење и ладење? Кои извори на информации ги користат? И, какви бариери, предизвици и потреби гледаат во однос на замена на неефикасните системи со одржливи? За одговор на овие прашања беа спроведени бројни интервјуа во сите партнерски региони. Овој извештај обезбедува преглед во различните размислувања и потреби на чинителите и претставува основа за кампањите за замена.

Continue reading “Инвентар на размислувањата и потребите на сите релевантни чинители во целните региони – Извештај D3.1”