Декарбонизација на топлинскиот сектор – втор REPLACE вебинар (прв дел)

Изминатата година беше преполна со предизвици за сите и година која го промени начинот на работа, а воедно ја ограничи можноста за вмрежување на главните чинители. Со цел подобро запознавање на соработниците, партнерите и истакнатите претставници од различни сектори на енергетиката, но и со олеснување на КОВИД-19 мерките, не сакавме да ја пропуштиме можноста да организираме настан каде учесниците ќе може од прва рака да разменат искуства и ќе се запознаат со она што е најактуелно во областа на одржливо греење и ладење.

Continue reading “Декарбонизација на топлинскиот сектор – втор REPLACE вебинар (прв дел)”

REPLACE калкулатор за замена на системи за греење – вебинар во јуни 2021 година

Калкулаторот на REPLACE за замена на системи за греење ќе биде достапен на 9 јазици, вклучително и на македонски јазик. Крајните потрошувачи, посредниците и инвеститорите можат претходно да ги пресметаат своите проекти за замена во однос на системите за обновлива енергија или системите за централно греење за постојните куќи. Калкулаторот се планира и како “white-label” алатка, односно посредниците, добавувачите и други заинтересирани можат да го стават калкулаторот на сопствените веб-страници и да ја користат алатката профитабилно за нивните деловни активности.

Со цел да се направат завршните промени и подобрувања, меѓународниот проектен тим на REPLACE одржа вебинар на 15-ти јуни. Карактеристиките и функциите на калкулаторот беа презентирани од страна на тимот на Австриската агенција за енергетика, пришто се опфатени не само индивидуалните куќи, туку и зградите до 1.500m². Калкулаторот нуди две нивоа на пресметка, режим на краен корисник, лесен за употреба, кој може да премине во експертски режим со детални анализи и резултати што се прикажани графички на четири различни начини.

Continue reading “REPLACE калкулатор за замена на системи за греење – вебинар во јуни 2021 година”

Прв REPLACE вебинар

На 15-ти јуни 2021 како дел од кампањите на проектот REPLACE се организираше првиот од трите вебинари на тема: Преглед на одржливи технологии и примери за добри практики за замена на системи за греење и ладење. Вебинарот се реализираше преку ZOOM платформата на кој присуствуваа околу 20 учесници, меѓу кои претставници од општините, локалната работна група, невладините организации, агенцијата за енергетика, приватни компании во областа на инженерство, планирање и животна средина.

Continue reading “Прв REPLACE вебинар”

Отварање на Информативен центар

На 18-ти мај 2021 како дел од кампањите на проектот REPLACE во функција ставен e информативниот центар во општината Ѓорче Петров, дел од КАГоП регион. SDEWES-Скопје во соработка со претставници од секторот за енергетска ефикасност во општината го ставија на располагање ова информативно катче за сите заинтересирани граѓани за замена на постојниот систем за греење и ладење со нови еколошки алтернативи.

Continue reading “Отварање на Информативен центар”

Енергетски Самит

На 17.5.2021, македонската секција за Меѓународниот центар за енергетски, водни и околински системи (SDEWES-Skopje)во соработка со Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС) го организираа Енергетскиот самит преку ZOOMплатформата. Настанот беше проследен од 48 чинители, претставници од општините низ целата држава, од невладиниот сектор, експерти итн. Низ размена на знаења и дијалог меѓу клучни чинители, целта на Енергетскиот самит беше да го поттикне развојот на политичка волја за делување во насока на Европскиот зелен договор преку имплементација на нови проекти за одржливо греење и ладење.

Continue reading “Енергетски Самит”

Започнаа кампањите за замена – состанок на конзорциумот во април 2021 година

Состанокот на конзорциумот на REPLACE во април покажа дека по интензивна и подготвителна работа, кампањите за одржливо греење и ладење се подготвени да започнат во 10 европски региони!

Примерите за најдобри практики се подготвени за употреба, каде што сите заинтересирани можат да погледнат што другите веќе имаат имплементирано во однос на обновливите системи за греење и ладење. Покрај прирачниците за посредници и инвеститори и техничкиот прирачник за крајни корисници е исто така достапен. Прирачникот за крајни корисници прикажува голем број на одржливи системи и бројни придобивки од истите, но дава и одговори на најчесто поставуваните прашања во врска со замена на системи на греење и ладење. Исто така и матриците на REPLACE и  REPLACE калулаторот за замена на системи за греење се во завршна фаза. Од јули 2021 година online алатките ќе им овозможат на луѓето да видат на прв поглед кој одржлив систем е најсоодветен за нивната зграда и да пресметуваат соодветни системи за замена во однос на заштедите на СОи трошоците.

Continue reading “Започнаа кампањите за замена – состанок на конзорциумот во април 2021 година”

Планирате да поставите нов систем на обновливи извори на енергија или обнова на куќа или зграда? Примерите за најдобри практики на REPLACE ќе ви помогнат во замената на системот – Извештај D4.4

Кога планирате замена на стар систем за греење или ладење обнова на куќа или зграда, може да се појават многу прашања. REPLACE нуди помош: со своите 38 примери за најдобри практики, документот презентира проекти кои се успешно реализирани и кои сега помагаат да се заштеди енергија, пари и да се зачува климата.

Continue reading “Планирате да поставите нов систем на обновливи извори на енергија или обнова на куќа или зграда? Примерите за најдобри практики на REPLACE ќе ви помогнат во замената на системот – Извештај D4.4”

Потенцијал за замена во регионите на проектот REPLACE – статистички инвентар и 3 сценарија – Извештај D3.2

Како луѓето во регионите на проектот REPLACE ги загреваат и ладат своите домови денес? И, каков потенцијал за климатски прифатливи замени на системи за греење постои во иднина? Врз основа на достапните податоци за основната година, тимот на REPLACE разви три сценарија што го опишуваат влијанието на проектот REPLACE со вклучено намалување на емисии и ниво на инвестиции во бројот на котли и домови кои ги заменуваат старите неефикасни системи со нови одржливи, како и заштеда на енергија и јаглерод диоксид.  

Трите сценарија опфаќаат ‘business as usual’, оптимистичко и песимистичко REPLACE сценарио. Сценаријата во извештајот D3.2 се однесуваат на целокупниот проект, како и на десетте целни региони од Западна, Централна и Југоисточна Европа.

REPLACE Билтен

Ни претставува задоволство да Ве информираме за REPLACE – проект кој е целосно посветен на ефикасно греење и ладење. Во весникот може да дознаете зошто е клучно да се заменат неефикасните системи со одржливи алтернативи и како нашиот проект финансиран од ЕУ ги поддржува крајните потрошувачи, посредниците и инвеститорите да го сторат тоа.

REPLACE на прв поглед – видеото е веќе достапно

Климатските промени се еден од најважните предизвици со кои се соочуваме денес. Истовремено постои огромна побарувачка на енергија во Европа – имено 50% произлегува од потребите за греење и ладење.

Од видеото може да научите:

  • кои се предизвиците при замена на системите за греење и ладење,
  • каква е мисијата на REPLACE и во кои целни региони проектот е активен,
  • како проектот Ви помага одржливо да се загревате и ладите,
  • и како Вие, Вашиот регион и климата може да имаат корист од REPLACE.

Преводот може да се избере преку „Settings“.