Objavljen Izveštaj D2.4: Razmena iskustava o prethodnim kampanjama zamene i njihova integracija u zakonodavne programe, SWOT za olakšavanje mera politike

Izveštaj D2.4 predstavlja detaljan pregled rada koji je već obavljen na nacionalnom i lokalnom nivou u cilju zamene neefikasnih sistema grejanja i hlađenja. To uključuje 22 kampanje za promociju opreme za grejanje i hlađenje koje su se odvijale u regijama REPLACE projekta, plus još pet kampanja koje su se odvijale izvan ciljnih regija.

Continue reading “Objavljen Izveštaj D2.4: Razmena iskustava o prethodnim kampanjama zamene i njihova integracija u zakonodavne programe, SWOT za olakšavanje mera politike”

Objavljen Izveštaj D2.3: Anketno istraživanje o postojećimakcijama ponude- potražnje (DR) i kolektivnim akcijama u sektoru grejanja i hlađenja i pregled zakonskih i drugih zahteva i izazova

Izveštaj D2.3 sadrži podatke o statusu kolektivnih akcija (CA), zadruga za obnovljive izvore energije (ZOE) i zadruga građanske energije (GEZ). Predstavljeno je ukupno 19 akcija ponude i potražnje i 28 primera kolektivnih akcija u ciljnim REPLACE zemljama.

Continue reading “Objavljen Izveštaj D2.3: Anketno istraživanje o postojećimakcijama ponude- potražnje (DR) i kolektivnim akcijama u sektoru grejanja i hlađenja i pregled zakonskih i drugih zahteva i izazova”

Objavljen Izveštaj D2.2: Učinimo grejanje i hlađenje održivim – prepreke, rešenja i najbolje prakse

Fokus Izveštaja D2.2 leži na pravnim aspektima koji sprečavaju prihvatanje obnovljivih sistema grejanja i hlađenja na tržištu. Prepreke, njihovi uzroci i posljedice glavne su teme ovog izveštaja. Posebno složen problem koji se pominje odnosi se na stambene zgrade na koje se odnosi Stambeni zakon. Nadalje, deljenje odgovornosti u energetskom sektoru može otežati donošenje odluka na lokalnom nivou. U tom kontekstu ispitano je da li postoji okruženje za razvoj tržišta energetskih usluga i da li postoji i na koji način se podstiče i podržava korišćenje i promocija obnovljivih izvora energije. Ostale teme se tiču sukoba interesa između vlasnika objekata i stanara, prepreka vezanih za donošenje odluka uvedenih u Zakon i podsticaja za finansiranje.

Zemlje obuhvaćene izveštajem su Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Nemačka, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija i Španija.

Izveštaj je dostupan na engleskom jeziku.

Objavljen Izveštaj D2.1: Procena uslova zakonodavnog okvira i mogućnosti za održivo grejanje i hlađenje u odabranim evropskim regijama

Izveštaj D2.1 o okvirnim uslovima predstavlja pregled strategija, mera i instrumenata koji se odnose na opremu za grejanje i hlađenje (HC). Identifikuje glavne pokretače i prepreke i pokazuje uspehe / instrumenata za zamenu HC koji se potencijalnu mogu replicirati u svakoj projektnoj regiji. Izveštaj identifikuje pet ključnih izazova za primenu zamene RHC, npr. podizanje svesti krajnjih potrošača o informisanijim odlukama i regulatornim merama koje pružaju jasan horizont planiranja i korake za potpuno ukidanje sistema grejanja na fosilna goriva kao i neefikasnih sistema.

Zemlje obuhvaćene Izvještajem su Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Njemačka, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija i Španija.

Izveštaj je dostupan na engleskom jeziku.

Objavljen Izvještaj D2.4: Razmjena iskustava o prethodnim kampanjama zamjene i njihova integracija u zakonodavne programe, SWOT za olakšavanje mjera politike

Izvještaj D2.4 pokazuje detaljan pregled rada koji je već ostvaren na nacionalnoj i lokalnoj razini u cilju zamjene neučinkovitih sustava grijanja i hlađenja. Uključuje 22 kampanje za promociju opreme za grijanje i hlađenje koje su se odvijale unutar REPLACE regija, plus još pet kampanja koje su se odvijale izvan ciljnih regija.

Continue reading “Objavljen Izvještaj D2.4: Razmjena iskustava o prethodnim kampanjama zamjene i njihova integracija u zakonodavne programe, SWOT za olakšavanje mjera politike”

Objavljen Izvještaj D2.3: Anketno istraživanje o postojećim akcijama ponude-potražnje (DR) i kolektivnim akcijama u sektoru grijanja i hlađenja i pregled zakonskih i drugih zahtjeva i izazova

Izvještaj D2.3 sadrži informacije o statusu kolektivnih akcija (CA), zadruga obnovljviih izvora energije (ZOE) i zajednica građanske energije (GEZ). Predstavljeno je ukupno 19 akcija ponude i potražnje te 28 primjera kolektivnih akcija u ciljnim zemljama projekta.

Continue reading “Objavljen Izvještaj D2.3: Anketno istraživanje o postojećim akcijama ponude-potražnje (DR) i kolektivnim akcijama u sektoru grijanja i hlađenja i pregled zakonskih i drugih zahtjeva i izazova”

Objavljen Izvještaj D2.2: Učinimo grijanje i hlađenje održivim – prepreke, rješenja i najbolje prakse

Fokus Izvještaja D2.2 leži na pravnim aspektima koji sprečavaju prihvaćanje obnovljivih sustava grijanja i hlađenja na tržištu. Prepreke, njihovi uzroci i posljedice glavne su teme ovog Izvještaja. Posebno složen problem koji je naveden odnosi se na stambene zgrade na koje se primjenjuje Stambeni zakon. Nadalje, dijeljenje odgovornosti u energetskom sektoru može otežati donošenje odluka na lokalnoj razini. U tom je kontekstu ispitano postoji li okruženje za razvoj tržišta energetskih usluga i postoji li i na koji način se potiče i podržava uporaba i promicanje obnovljivih izvora energije. Ostale teme odnose se na sukob interesa između vlasnika objekata i stanara, prepreke u vezi s odlučivanjem uvedene u Zakon i poticaje za financiranje.

Zemlje obuhvaćene izvješćem su Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Njemačka, Sjeverna Makedonija, Srbija, Slovenija i Španija.

Izvještaj je dostupan na engleskom jeziku.

Objavljen Izvještaj D2.1: Procjena uvjeta zakonodavnog okvira i mogućnosti održivog grijanja i hlađenja u odabranim europskim regijama

Izvještaj D2.1 o okvirnim uvjetima predstavlja pregled strategija, mjera i instrumenata koji se odnose na opremu za grijanje i hlađenje (HC). Identificira glavne pokretače i prepreke te pokazuje uspjehe projekata/ instrumenata za zamjenu HC koji se potencijalno mogu replicirati u svakoj projektnoj regiji. Izvještaj identificira pet ključnih izazova za implementaciju zamjene RHC-a, npr. podizanje svijesti krajnjih potrošača o informiranijim odlukama i regulatornim mjerama koje pružaju jasan horizont planiranja i korake za potpuno ukidanje sustava grijanja na fosilna goriva kao i neučinkovitih sustava.

Zemlje obuhvaćene Izvještajem su Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Njemačka, Sjeverna Makedonija, Srbija, Slovenija i Španija.

Izvještaj je dostupan na engleskom jeziku.

Objavljen Izvještaj D2.4: Razmjena iskustava o prethodnim kampanjama zamjene i njihovo uklapanje u zakonodavne programe, SWOT za olakšavanje mjera politike

Izvještaj D2.4 prikazuje detaljni pregled rada koji je već obavljen na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se zamijenili neefikasni sistemi grijanja i hlađenja. Uključuje 22 kampanje za promociju opreme za grijanje i hlađenje koje su se odvijale unutar REPLACE regija, plus još pet kampanja koje su se odvijale izvan ciljnih regija.

Continue reading “Objavljen Izvještaj D2.4: Razmjena iskustava o prethodnim kampanjama zamjene i njihovo uklapanje u zakonodavne programe, SWOT za olakšavanje mjera politike”

Objavljen Izvještaj D2.3: Anketa o postojećim akcijama ponude-potražnje (DR) i kolektivnim akcijama u sektoru grijanja i hlađenja i pregled pravnih i drugih zahtjeva i izazova

Izvještaj D2.3 sadrži informacije o statusu kolektivnih akcija (KA), Zadruga obnovljivih izvora energije (ZOE) i Građanske energetske zajednice (GEZ). Ukupno je prikazano 19 akcija ponude-potražnje i 28 primjera kolektivnih akcija u ciljnim REPLACE zemljama.

Continue reading “Objavljen Izvještaj D2.3: Anketa o postojećim akcijama ponude-potražnje (DR) i kolektivnim akcijama u sektoru grijanja i hlađenja i pregled pravnih i drugih zahtjeva i izazova”